Matematika - české ...

Matematika - zkoušky nanečisto - http://www.zkousky-nanecisto.cz/
    - Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na střední a vysoké školy.

Zajímavá matematika - http://matematika.matfyz.cz
    - Stránky věnované matematickým hříčkám, zajímavostem a půvabům.

Cifrikova matematika - http://www.matematika.webz.cz
    - Vybrané seminární práce a domácí úkoly z matematiky studenta UK PedF Praha.

Výuka funkcí - http://adyhash.jinak.cz/funkce
    - Výuka funkcí na střední škole

Matematická analýza s programem Maple - http://www.math.muni.cz/~plch/mapm/
    - Multimediální kurs Diferenciálního počtu funkcí více proměnných ve formatu PDF.

Matematická olympiáda - http://home.pf.jcu.cz
    - Stránky Matematické olympiády pro Českou republiku

Cabri geometrie - http://www.volny.cz/geometrie
    - Výuka geometrie pro ZŠ

Vše o Cabri geometrii - http://www.volny.cz/geometrie
    - Jeden z nejobsáhlejších zdrojů o Cabri geometrii

F,Ch,M tabulky - http://www.labo.cz/mftabulky.htm
    - informace z oblasti chemie, fyziky, matematiky, on-line převodník jednotek

Matematika - http://www.sl.sinet.sk/katalog/veda_technika/matematika.htm
    - matematika

Matematika-seminář - http://www.mujweb.cz/www/matematika.soutez/
    - mat.ematický e-mailový seminář

Čísel hra kouzelná - http://www.mujweb.cz/www/matematika
    - Soutěžní a rekreační příklady z matematiky.

Terasoft - http://www.terasoft.cz
    - Výukové programy pro ZŠ a SŠ - matematika, český jazyk, zeměpis...

Středoškolská odborná činnost - http://www.volny.cz/plavjanik/soc.html
    - Výsledky SOČ '99, obor 01. matematika a matematická informatika.

ÚDV ZČU Plzeň - http://www.udv.zcu.cz
    - Ústav dalšího vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni - nabídka akcí...

DOTEST 2000 - http://www.cmail.cz/jarjurek
    - Univerzální výukový program pro tvorbu testů ze všech předmětů

Učebnice MATEMATIKA - http://www.volny.cz/matika/
    - Učebnice pro ZŠ 6.-9. třída (PROMETHEUS). Diskuse na matika@volny.cz

Výukové programy Empe - http://www.empe.cz
    - Ozvučené výukové programy pro matematiku, fyziku a český jazyk

Matematika - Gymnázium Zábřeh - http://www.gyza.cz/hajtmar/index.html
    - Učební plány, výukové materiály z matematiky

Výukové a vzdělávací tituly- - http://www.zabiny.cz/stefl
    - výukové a vzdělávací tituly, které zábavnou formou prověřují znalosti dětí

Výukové programy AJM - http://web.bvnet.cz/ajm
    - české výukové prostředí pro školou povinné děti

GRADA Publishing - výukové programy - http://www.gradapublishing.cz/vp
    - výukové a vzdělávací programy pro předškoláky, žáky základních
      škol, středoškoláky i pro dospělé

Didaktika matematiky - http://www.kafomet.cz
    - Příspěvky M.Hejného, didaktika matematiky na Slovensku

Matematické standardy - http://www.uhedu.cz/uhedu/dokument.py
    - Cíle a okruhy učiva matematiky - ŠÚ Uherské Hradiště

Multimediální podpora geometrie - http://www.kma.zcu.cz/Geometrie/
    - Geometrický seminář-práce studentů (katedry M FAV ZČU v Plzni

Jednota českých matematiků a fyziků - http://www.jcmf.cz
    - Stránky JČMF

Počítačové prostredia na vyučovanie G - ttp://www.edi.fmph.uniba.sk/
    - Geometrie pro ZŠ - D. Lehotská (diplpmová práca)

Matematické pohádky - http://www.sgp.cz/cz/html/hadanky.htm
    - Hříčky a pohádky vhodné pro výuku M na ZŠ

Matematické pohádky Marka Veselého - http://www.volny.cz/vesely.marek/
    - Slovní úlohy na ZŠ s přitažlivým obsahem

Historie matematiky - http://www.math.muni.cz
    - Dějiny české matematiky a s tím spojené aktivity

Zápalkové hlavolamy - http://www.mujweb.cz/www/hlavolamy/
    - Drobné hříčky pro oživení hodiny M na ZŠ

Zlatý řez - http://www.volny.cz/iveta.jirovska
    - Aplikace ve výtvarném umění, botanice apod. (diplomová práce)

Matematika - ostatní ...

MathSearch - http://www.maths.usyd.edu
    - Materiály z matematiky na University of Sydney

Math Tables - http://www.sisweb.com/math/tables.htm
    - Přehled matematických vzorců

Matematika - http://dmoz.org/World/Czech/Veda/Matematika
    - Open Directory-World:Czech:Veda:Matematika

Flying Math - http://www.alfy.com/
    - Počítání pro nejmenší

Maths Online - http://www.univie.ac.at/
    - Distanční vzdělávání na universitě ve Vídni

Historie matematiky - http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk
    - Odkazy na různé oblasti matematiky od nejstarší doby po současnost

Slavní matematikové - http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk
    - Interaktivní mapa míst narození význačných matematiků (životopis, práce)

The History of Mathematics - http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/
    - Historie matematiky podle Davida R. Wilkinse

Biographies of Women Mathematicians - http://www.agnesscott.edu
    - Životopisy slavných žen, které se věnovaly matematice

Association for Women in Mathematics - http://www.awm-math.org/
    - Světové sdružení žen zabývajících se matematikou

Active books - http://www.activebooks.com/
    - Demoverze finančních modelů ke stažení

Pyramid - http://www.aloha.net/
    - Pyramida je racionální (v matematickém smyslu) struktura ...

Complexity of Geometric Constructions - http://www.cs.mcgill.ca
    - Nástroje pro kreslení geom. konstrukcí doplněné řadou příkladů a odkazů

The Geometry of War - http://www.mhs.ox.ac.uk
    - Geometrie barokních pevností - universita v Oxfordu

Euclid's Elements - http://aleph0.clarku.edu/
    - Elektronická verze Euklidovy knihy

Math Goddies - http://www.mathgoodies.com/
    - Interaktivní výuka matematiky pro žáky 2.stupně ZŠ (paní Glosser)

Java Applets on Mathematics - http://home.a-city.de/
    - Názorné ukázky z různých partií matematiky, vhodné i pro ZŠ

Top Mathematics Related Applets on the Internet - http://www.albertaonline.ab.ca
    - Odkazy na Java applety, podle oblastí matematiky (od nejmenších po SŠ)

The Maths Forum - http://forum.swarthmore.edu
    - Mat.forum pro studenty i učitele na Swarthmore college v Pennsylvanii.

The Mathematical Atlas - http://www.math-atlas.org
    - Články o moderní matematice a odkazy na další informace

Mega Math - http://www.c3.lanl.gov
    - Stránky s čistou matematikou - LosAlamos National Laboratory

Mathematics Lesson that are fun! - http://math.rice.edu
    - Interaktivní výuka matematiky pro žáky 2.stupně ZŠ a SŠ (paní Cynthia Lanius)

Breaking Away from the Mathbook - http://www.math.nmsu.edu
    - Jak přivést menší děti zábavnou formou k matematickému myšlení

Curious and Useful Math - http://personal.cfw.com
    - Matematické kuriozity

EggMath - http://chickscope.beckman.uiuc.edu
    - Část matematiky se vztahem k vajíčku (tvar, sférická geometrie aj.)

Pascal's Triangle - http://forum.swarthmore.edu
    - Pascalův trojúhelník. Vzorové výukové lekce, pracovní listy...

Math Sites! - http://www.thinkquest.org
    - Nejlepší stránky pro matematiku podle Think Quest

Helping Your Child Learn Math - http://www.ed.gov
    - Příručka Úřadu pro vzdělávací výzkum amerického Mš

MathStories.com - http://www.mathstories.com/
    - Matematika pro internetovou generaci (ZŠ)

Funbrain - http://www.funbrain.com/
    - Zábavnou formou podněcují k řešení logických a matematických úkolů

Brain Teasers - http://www.eduplace.com/
    - Příklady a matematické hádanky pro žáky ZŠ - Houghton Mifflin Company

Measure 4 Measure - http://www.wolinskyweb.com/
    - Sbírka odkazů sloužících k výpočtům

Primary Mathematics Enrichment - http://nrich.maths.org
    - Podpora a obohacení výuky matematiky na ZŠ - University of Cambridge

Pokud víte o dalším užitečném zdroji informací k tomuto tématu, napište nám.