Informatika - české ...

Středoškolská odborná činnost - http://www.volny.cz/plavjanik/soc.html
    - Výsledky SOČ '99, obor 01. matematika a matematická informatika.

Developer - http://www.developer.cz
    - Server pro programátory.

Svět namodro - http://svet.namodro.cz
    - Server pro přátele programování a Internetu.

Kurzy programování - http://www.dmaster.wz.cz
    - Výuka různých programovacích jazyků.

Konference o programování - http://logout.sh.cvut.cz/program
    - Mailová konference o programování a o věcech s programováním souvisejích.

Soutěž v programování na FEL ČVUT - http://contest.felk.cvut.cz/program
    - Informace o soutěžích v programování - katedroa počítačů FEL ČVUT

Výkladový slovník Živě - http://www.zive.cz
    - Slovník z oblasti IT

Evropský standard počítačové gramotnosti - http://mars.fjfi.cvut.cz
    - ECDL, pravidla pro získání certifikátu na školách

Slovník počítačových pojmů - http://slovnik.atlas.cz
    - Výkladový slovník z oblasti IT na serveru atlas.cz

NetMag - http://netmag.cz
    - Magazín o výpočetní technice, software a sítích NetMag

Intimate ARTS - http://www.intimate.cz
    - Ukázky aplikací nejmodernější technologie - multimedia, video, audio, Internet, DTP

ROOT.CZ - http://www.root.cz
    - Magazín pro příznivce Linuxu a Free software

Interaktivní učebnice Internetu - http://www.edunet.cz
    - Na stránkách serveru Edunet

BALTÍK a BALTAZAR - http://www.slovak-web.sk
    - Slovenské stránky oblíbených programů pro děti

Živě - http://zive.cpress.cz
    - Aktuální zpravodajství ze světa IT

Matematická olympiáda - programování - http://atrey.karlin.mff.cuni.cz
    - Zadání úloh MO - P, vzorová řešení, korespondenční semináře z programování

SGP Systems - http://www.sgp.cz/
    - Soukupův grafický programovací systém

iškola a SIPVZ - http://www.iskola.cz
    - Vznikající portál o českém školství

Králík PETR - http://www.gemtree.cz
    - Vizuální programovací nástroj pro Windows

Programování a VT pro žáky ZŠ - http://www.edi.fmph.uniba.sk
    - Metodika, pracovní listy, soutěž ComeniusLOGO

Čeština - http://www.cestina.cz
    - Vše o češtině na internetu

Server učitelů výpočetní techniky - http://www.mcc.cz
    - Projekt učitelů (hlavně) středních škol

AVAST - http://www.asw.cz
    - Popis známých virů na serveru firmy ALWIL Software

Spam - http://www.antispam.cz
    - Co je to spam či spamming

Igiho stránka o virech - http://www.viry.cz
    - Popisy virů, univerzální antiviry a testy

Planeta Internetu - http://edu.iol.cz
    - Projekt zaměřený na výuku Internetu, semináře pro školy

Vyhledávací nástroje - http://knihovna.vsb.cz
    - Vyhledávání informačních zdrojů v prostředí World Wide Web

Březen - měsíc Internetu - http://www.brezen.cz
    - Přehled všech akcí pořádaných k tomuto tématu

Česká diakritika - http://nlp.fi.muni.cz
    - Převod textu bez diakritiky do správné podoby s českými háčky a čárkami

Zavináč - http://tv.visual.cz/
    - Pořad ČT2 o Internetu

Kondenzované HTML - http://www-kiv.zcu.cz
    - Popis prakticky použitelných značek pro začátečníky a středně pokročilé

Cross-referenced List of HTML Tags - http://www.fee.vutbr.cz
    - Úplný přehled HTML tagů verze 2.0 a 3.2

Informatika - ostatní ...

High-Tech Dictionary - http://www.computeruser.com
    - Slovník IT, seznam zkratek užívaných při komunikaci on-line

TechEncyklopedia - http://www.techweb.com
    - Vyhledávání termínů z oblasti výpočetní techniky a počítačů

The Contact Consortium - http://www.ccon.org/
    - Virtuální světy a VRML modely

THE NET USER GUIDELINES AND NETIQUETTE - http://www.ftvs.cuni.cz
    - Zásady slušného chování na síti

HTML 4.01 - http://www.w3.org
    - Popis syntaxe jazyka HTML na serveru W3C

IOI = International Olympiad in Informatics - http://olympiads.win.tue.nl
    - Mezinárodní olympiády v informatice, přehled od roku 1989

EUROLOGO Web Server - http://www.eurologo.org
    - Jazyk LOGO, projekty, konference

LOGO - http://library.thinkquest.org
    - Programy ke stažení, online učebnice, příklady

Computer Virus Myths - http://www.vmyths.com/
    - Mýty o virech, které ve skutečnosti neexistují

History of Computers/Internet - http://www.cln.org
    - Odkazy o historii počítačů a Internetu

Looney Tunes teches the Internet - http://www.warnerbros.com
    - Zábavná výuka práce na Internetu včetně kvízu

The Living Internet - http://LivingInternet.com
    - Obsažné informace o Internetu

AVP Virus Encyklopedia - http://www.avp.ch
    - Databáze všech virů

HTML Validation Service - http://validator.w3.org
    - Po zadání URL prověří document vzhledem ke standardu HTML and XHTM

Creating Killer Web Sites - http://www.killersites.com
    - HTML tipy a triky pro novější verze problížečů

W3C® Link Checker - http://validator.w3.org/checklink
    - Po zadání URL prověří odkazy a vypíše zprávu o jejich dostupnosti

Planet PDF - http://www.planetpdf.com
    - Stránka věnovaná formátu PDF pro publikování

Learn the Net - https://websitebuilders.com
    - Vše, co souvisí s internetem

Webtutor - http://junior.apk.net
    - Názorná učebnice pro vytváření HTML dokumentů

100hot - http://www.100hot.com
    - Žebříček nejnavštěvovanějších WWW stránek

Pokud víte o dalším užitečném zdroji informací k tomuto tématu, napište nám.