Fyzika - české ...

FyzWeb: Fyzikální stránky pro každého - http://fyzweb.mff.cuni.cz
    - Aktuální informace ze světa moderní fyziky

Fyzikální olympiáda - http://www.uhk.cz/pdf/katedra/fyzika/Olympid/index.htm
    -¨Stránka fyzikální olympiády, leták a zadání úloh všech kategorií.

Veletrh nápadů učitelů fyziky - http://kdf.mff.cuni.cz
    - Setkání učitelů fyziky všech typů škol, institucí vzdělávajících učitele

Školská fyzika (převážně vážně) - http://www.jaroska.cz/zamest/piskac/
    - Stránky věnované výuce fyziky - katalog pokusů, odkazy na spřízněný Web.

Fyzikální korespondenční seminář - http://www.mff.cuni.cz/czech/news/fks/vitejte.htm
    - Zábava především pro středoškoláky dychtících po fyzikálním vzdělávání.

F,Ch,M tabulky - http://www.labo.cz/mftabulky.htm
    - informace z oblasti chemie, fyziky, matematiky, on-line převodník jednotek

Fyzikální rozcestník - http://mesa.kgb.cz
    - Linky na zdroje internetu z oblastí fyziky pro studenty.

Turnaj mladých fyziků - http://www.ms.mff.cuni.cz/~mpro6497/iypt.html
    - Týmová soutěž pro studenty střed.škol v ČR - simulace práce vědce-fyzika.

Fyzika - http://www.fyzika.sk/
    - záhadný svet kvantových počítačov

Školská fyzika - http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/sk_fy/w_SF.HTM
    - praktický časopis pro výuku fyziky

Fyzika - http://novotny.fbi.cz/fyzika.htm
    - fyzika - vyberte si

Fyzika na WWW - http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~drska/edu/webfyz
    - fyzika pro budoucí studenty ČVUT

Fyzika - http://www.sl.sinet.sk/katalog/veda_technika/fyzika.htm
    - fyzika

Fyzika na scéně - http://kdf.mff.cuni.cz
    - Mezinárodní programu CERN, ESA a ESO pro Evropský týden vědy 2000

Nápady z fyziky - http://www.quido.cz/
    - Učitelé fyziky prezentovali zajímavé pokusy

Školská fyzika - http://www.pef.zcu.cz/
    - Praktický časopis pro výuku fyziky (PedF ZU Plzeň)

Fyzika pro budoucí studenty ČVUT - http://pascal.fjfi.cvut.cz
    - Online publikace Fyzika dnes a zitra

Slavní fyzikové - http://www.edunet.cz/
    - Životopisy nejslavnějších fyziků

PARADA - http://amper.ped.muni.cz/
    - Diskusní klub učitelů fyziky na PedF Masarykovy university v Brně

Český metrologický institut - http://www.cmi.cz/
    - ČMI zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření

Fyzika a počítače - http://otokar.troja.mff.cuni.cz
    - Přednášky z moderní fyziky pro studenty středních škol (MFF UK Praha)

Slaboproudá elektrotechnika - http://www.mujweb.cz/
    - Výukový program - demo ve formě HTML stránky

Fyzika na Zoznamu - http://www.zoznam.sk/Veda_a_technika/Fyzika/
    - fyzika na Zoznamu

Výukové a vzdělávací tituly- - http://www.zabiny.cz/stefl
    - výukové a vzdělávací tituly, které zábavnou formou prověřují znalosti dětí

Výukové programy AJM - http://web.bvnet.cz/ajm
    - české výukové prostředí pro školou povinné děti

Fyzika - ostatní ...

European Organization for Nuclear Research - http://public.web.cern.ch
    - Největší fyzikální laboratoř světa v CERNu

Center for History of Physics - http://www.aip.org
    - Historie moderní fyziky a příbuzných oborů - American Institute of Physics

The Exploratorium Science Snacks - http://www.exploratorium.edu
    - Návody k uspořádání experimentů vhodných pro výuku fyziky

Vitual Labs & Simulations - http://www.hazelwood.k12.mo.us/
    - Největší stránka pro interaktivní výuku

Java Applets on Physics - http://home.a-city.de
    - Názorné ukázky z různých partií fyziky, vhodné i pro ZŠ

Vitual Laboratory - Physics Aplets - http://jersey.uoregon.edu
    - Moderní výklad fyziky a astronomie

SMILE PROGRAM PHYSICS INDEX - http://www.iit.edu/
    - Výuka fyziky zábavnoou formou, sbírka fyzikálních lekcí pro ZŠ

The Exploratorium Science Snacks - http://www.exploratorium.edu
    - Návody k uspořádání experimentů vhodných pro výuku fyziky

Cameras - http://www.mhs.ox.ac.uk
    - Technologie fotografického zobrazení

Pokud víte o dalším užitečném zdroji informací k tomuto tématu, napište nám.