Dějepis ...

Dějepis.info -> referáty z historie - http://dejepis.info
    - Texty jsou přepsány z poznámek z výkladu dějepisu v rozsahu učebních osnov pro gymnázia.

Pro učitele dějepisu - http://www.dejepis.miesto.sk
    - www-stranka určená pre učitele dějepisu v rámci diplomové práce

ASUD - http://www.mujweb.cz/www/ASUD
    - Asociace učitelů dějepisu ČR.

Projekt HISTORY - http://history.hyperlink.cz/
    - Stránky o historii nejen českého státu, dějepisné referáty na různá témata.

Ach ta maturita - http://history.hyperlink.cz/
    - Jak se připravit na maturitu. Vypracované maturitní otázky volně ke stažení.

Dějepisné a geografické stránky - http://www.volny.cz/michal_ciz
    - České i světové dějiny, geografické informace, literatura.

Dějepis - http://members.tripod.com/~jedlicka
    - Testové otázky z dějepisu k maturitě a příjmacím zkouškám na VŠ.

Dějiny zemí Koruny české - http://www.libri.cz
    - Online verze stejnojmenné knihy nakladatelství LIBRI

History - http://history.hyperlink.cz"
    - Stručné informace o důležitých lidech a událostech od pravěku po současnost

Holocaust - http://www.holocaust.cz/
    - Informacni a vzdelavaci internetove stranky o holocaustu

Gotika v českých zemích - http://mujweb.cz/
    - Architektura, malířství a sochařství, literatura z období gotiky

CLAVIS MONVMENTORVM LITTERARVM - http://www.clavmon.cz
    - Programu pro dějiny kultury ve střední Evropě - faksimile dokumentů

Pražský hrad - http://www.hrad.cz/
    - Poklady, umělecké sbírky, archeologický výzkum, archiv

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK Praha - http://www.pedf.cuni.cz
    - Stránky katedry, diplomové práce, výzkumné projekty aj.

Bitva u Slavkova - http://www.austerlitz-region.cz
    - Bitva tří císařů

Slovenské hrady - http://www.hrady.sk/
    - Mapy, obrázky, články o slovensk6ch hradech

Rodopisná revue - Jižní Čechy - http://www.volny.cz
    - Nadstavba časopisu vydávaného v Českých Budějovicích

LIDICE - http://www.lidice.cz/
    - Dokumenty o Lidické tragedii

Dějepis pro ZŠ - http://www.mujweb.cz
    - Výukový program pro dějepis na ZŠ, obsáhlé demo ve formě HTML

Bible - http://ebed.etf.cuni.cz/
    - České překlady bible dostupné na Internetu

Vítejte v zemi Kemet - http://www.mujweb.cz/www/chufu/
    - Historie starého Egypta zpracovaná studentkou FSv ČVUT

Štefl software - http://www.zabiny.cz/stefl
    - Výukový a vzdělávací software na CD-ROM, nejen pro děti na ZŠ...

Výukové programy AJM - http://web.bvnet.cz/ajm
    - české výukové prostředí pro školou povinné děti

GRADA Publishing - výukové programy - http://www.gradapublishing.cz/vp
    - výukové a vzdělávací programy pro žáky základních i středních škol

Dějepis - ostatní...

HyperHistory Online - http://www.hyperhistory.com
    - Historie světa v podobě časové osy

This Day in History - http://www.historychannel.com
    - Historické události - výběr podle dne a kategorie událostí

The Big Myth - http://www.bigmyth.com/
    - Světové báje v rámci projektu Socrates Minerva

Walk Through Time - http://www.bbc.co.uk
    - Hhistorie zábavnou formou pro menší děti

Britannia History - http://www.britannia.com
    - Historie Velké Británie

The Czechs in America - http://lcweb.loc.gov
    - Češi zapsaní do historie Ameriky

The Ancient Egypt Site - http://www.geocities.com
    - Historie starého Egypta

The British Monarchy - http://www.royal.gov.uk/
    - Britská královská rodina

Ancient History - http://ancienthistory.tqn.com
    - Historie starověku

Alexander the Great on the Web - http://www.isidore-of-seville.com
    - Alexander Veliký - přes 900 odkazů

The Roman Army - http://www.geocities.com
    - Římské armáda

Ancient Sites - http://www.ancientsites.com
    - Odkazy na starověké kultury (Řím, Egypt, Babylón, Athény..)

Castles on the Web - http://www.castlesontheweb.com/
    - Hrady a zámky po celém světě - vyhledávání, heraldika, mýty a legendy

Russian History Websites - http://www.alexanderpalace.org
    - Ruská historie

Documents in Law, History and Diplomacy - http://www.yale.edu
    - Historické dokumenty 18.-20. století

History Central - http://www.historycentral.com
    - Materiály od prehistorie po současnost s možností vyhledávání

Ewiger Kalender - http://www.karl-may-stiftung.de
    - Věčný kalendář (1583 do 2199)

Several Calendars - http://www.ortelius.de
    - Kalendáře od nejstarších dob po současnost

Frequently Asked Questions about Calendars - http://www.tondering.dk
    - Přehled kalendářů


Pokud víte o dalším užitečném zdroji informací k tomuto tématu, napište nám.