Český jazyk a literatura ...

Česká literatura na Webu - http://www.ceskaliteratura.cz
    - Knihy, překlady, recenze, učebnice, fórum, odkazy pro učitele i studenty

Český Národní Korpus - http://ucnk.ff.cuni.cz/
    - Databanka českých textů (20 mil. slov) s možností vyhledávání

Maturitní otázky: český jazyk - literatura - http://www.fortunecity.com/
    - Elektronická verze populární příručky, obsahující 33 maturitních okruhů.

Český jazyk - literatura - http://www.mujweb.cz/www/CJL
    - Obsáhlý čtenářský deník, několik úryvků z knížek, životopisy.

Čtenářský deník - http://denik.the.cz
    - Obsahuje více než 700 děl přehledně uspořádaných.

Český jazyk online - http://www.skolahrou.cz/sh/online/default.asp
    - Zábavná výuka vyjmenovaných slov.

Jazykolamy - http://st.vse.cz/~xschv02/Jazykolamy.html
    - Soubor známých i méně známých českých jazykolamů.

Památník nár.písemnictví - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
    - Sbírky k dějinám literatury a knižní kultury v českých zemích

The Czech Language - http://www.czech-language.cz/
    - Stránky o češtině určené pro cizince, kteří se učí česky

Rukopis královédvorský a zelenohorský - http://kix.fsv.cvut.cz/
    - Česká společnost rukopisná

K. H. Mácha - Máj - http://maj.kgb.cz/
    - Text básně, historie jejího vzniku, anglický překlad, Ilustrace Jana Zrzavého

Labyrint světa a ráj srdce - http://www.labyrint.cz/
    - Kniha J.A.Komenského jako součást mezinárodního projektu Labyrint

Brněnské hantec - http://www.hantec.cz/
    - Brněnské nářečí a vše, co kdy k BRNU patřilo

Terasoft - http://www.terasoft.cz
    - Výukové programy pro ZŠ a SŠ - matematika, český jazyk...

PON Škola - http://www.ponskola.chrudim.cz
    - Výukové programy pro obecnou a národní školu, český jazyk, matematika...

Výukové programy Empe - http://www.empe.cz
    - Ozvučené výukové programy pro matematiku, fyziku a český jazyk

Výukové a vzdělávací tituly- - http://www.zabiny.cz/stefl
    - výukové a vzdělávací tituly, které zábavnou formou prověřují znalosti dětí

Výukové programy AJM - http://web.bvnet.cz/ajm
    - české výukové prostředí pro školou povinné děti

GRADA Publishing - výukové programy - http://www.gradapublishing.cz/vp
    - výukové a vzdělávací programy pro žáky základních i středních škol

Pokud víte o dalším užitečném zdroji informací k tomuto tématu, napište nám.