Přivítání ...

   Sborovna je učena hlavně pro učitele, ale užitečné informace zde najde i rodič, ředitel, žák a každý návštěvník školy.

   Registrace - některé další nabídky jsou přístupmé pouze pro registrované učitele. Při registraci nezapomeňte zadat školu, na které vyučujete (pro případný kontakt a rozčlenění autorů). Přihlásit se může každý učitel na úvodní stránce zadaním uživatelského jména a hesla.

   Informace - v této sekci si můžete přečíst zajímavé články, tiskové zprávy, výsledky výzkumů se školskou tematikou.

   Přípravy - pomáhají učiteli základní, střední, vyšší odborné školy a učiliště při výuce. Jedná se o otevřenou databanku, přístupnou všem učitelům, shromažďující materiály pro výklad a procvičování učiva i ověřování získaných poznatků a dovednosstí. Každý učitel zde může nabídnout ostatním kolegům své materiály pro výuku.

   Knihy, pomůcky - nabídka nových knih a pomůcek rozdělená podle předmětů s odkazy na další informace.

   Rekreace, výlety - nabízí několik tipů na školní výlet popř. rekreaci s odkazy na další informace.

   Komunikace - pohovořit si s učitelem je jistě užitečné nejen pro rodiče. Zjisit si názor kolegů, nezávazně publikovat svůj názor, najít odpověď na otázku umožňuje Diskuzní fórum.

   Akce - připomínají aktuální akce se vztahem ke škole, žákům, učitelům - výuce i volnému času.

   Vlastní zdroje - pokud vám naše nabídka odkazů nestačí, může si přihlášený učitel volbou Zobrazit a dále Přidat dopnit další užitečné zdroje informací. Volbou Zobrazit si je kdykoliv necháte ukázat. Jak tato volba Vlastní zdroje může vypadat ukazuje volba Příklad.

   Odkazy - zde je k dispozici bohatý přehled odkazů pro studium i volný čas.

Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, na kterém naleznete vše potřebné k zavádění rámcových a školních vzdělávacích programů do praxe. Portál nabízí velké množství praktických příspěvků z jednotlivých vzdělávacích oblastí pro mateřské školy, základní školy i gymnázia. Naleznete zde také tematické sekce věnované aktuálním i novým oblastem - klíčové kompetence, průřezová témata, málotřídní školy či maturity. Projekt, v rámci kterého je tento portál realizován, je financován ESF a rozpočtem ČR.