Přivítání ...

   Vítejte v ředitelně internetové školy pro každého a nonstop.
   Každý rodič, ředitel, učitel, žák i návštěvník zde najde informace typické pro tento známý objekt každé školy.

   Denní informace - poskytují nejčerstvější informace z ministerstva školství, školských úřadů a školní inspekce, legislativní novinky a nejnovější články se školskou tématikou publikované na serevru Česká škola.

   Základní informace - klíčové informace o harmonogramu školního roku (Kalendář), všech středních a vysokých školách (Registr), hodnocení škol (Žebříček), možnostech testování (Testy), státní informační politice ve vzdělávání (SIPVZ), možnostech práce s talentovanou mládeží (Talentum), zahraniční stáže pro učitele, drogové problematice a práci se zdravotně postiženými.

   Evropa - poskytuje odkazy na zákony, normy, předpisy o Evropské unii, snaží se informovat o dění ve školství a vědě v těchto zemích.

   Servis školám - nabízí možnost nalezení scházejícího člena pedagogického sboru (Pracovní místa), zajištění zdrojů (Orbis pictus), produktů a služeb (Školám), které škola pro svůj provoz potřebuje.

   Vlastní zdroje - pokud vám naše nabídka nestačí, může si registrovaný uživatel po přihlášení volbou Zobrazit a dále Přidat dopnit další užitečné zdroje informací. Volbou Zobrazit si je kdykoliv necháte ukázat. Jak tato volba Vlastní zdroje může vypadat ukazuje volba Příklad.Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, na kterém naleznete vše potřebné k zavádění rámcových a školních vzdělávacích programů do praxe. Portál nabízí velké množství praktických příspěvků z jednotlivých vzdělávacích oblastí pro mateřské školy, základní školy i gymnázia. Naleznete zde také tematické sekce věnované aktuálním i novým oblastem - klíčové kompetence, průřezová témata, málotřídní školy či maturity. Projekt, v rámci kterého je tento portál realizován, je financován ESF a rozpočtem ČR.