Příklad ...

   Vlastní zdroje   Přidat    Smazat    
www.ucitelskenoviny.cz Učitelské noviny
www.rvp.cz Rámcové a školní vzdělávací programy
www.skolaonline.cz Server pro školy