Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Nejprve si otestujte, zda na vašem počítači můžete bez problémů používat češtinu (háčky a čárky).
Napište do tohoto formuláře žščř :