Chemie krokem - komplexní test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Komplexní test - souhrnný test z názvosloví anorganických sloučenin

C. Závěrečný test

Nejprve si otestujte, zda na vašem počítači můžete bez problémů používat češtinu (háčky a čárky).
Napište do tohoto formuláře žščř :