Poznávačka národních písní...

Určete názvy následujících 10 náhodně vybraných národních písniček:
Klepnutím na kytaru uslyšíte melodii písně

1.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Chodska)
Dyž sem šel za milou
Ej, lásko, lásko
Hajej, můj andílku
Hajho, husy
2.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Libice)
Komáři se ženili
Koupím já si koně vraný
Letěla husička
Marjánko, Marjánko
3.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Chrudimska)
Boleslav, Boleslav
Na tom Pražským mostě
Neviděli jste tu mé panenky
Bude zima, bude mráz
4.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká )
Jak si krásné
Narodil se Kristus Pán
Nesem vám noviny
Půjdem spolu do Betléma
5.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká)
Na tom Pražským mostě
Neviděli jste tu mé panenky
Bude zima, bude mráz
Co to máš děvečko
6.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká)
Ej, lásko, lásko
Hajej, můj andílku
Hajho, husy
Ha, ty svatej Vavřenečku
7.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Moravská ze Slovácka)
Tamhle chaloupka
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Teče voda proti vodě
Teče voda, teče
8.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Slovácká)
Hrály dudy u Pobudy
Chodíme, chodíme
Chovejte mne má matičko
Láska, Bože, láska
9.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Berounska)
Hop hej! Cibuláři
Horo, horo, vysoká jsi
Hory, doly, černý les
Hrály dudy u Pobudy
10.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Plzeňska)
Čtyři koně ve dvoře
Až já budu velká
Dobrý večer okenečko
Dolina, dolina, malá dolinečka

Pro odeslání odpovědi a jejich on-line vyhodnocení je třeba se přihlásit - volba Úvod