Celkové výsledky Umíš?...Celkové pořadí v soutěži Umíš (bodující soutěžící)

Pořadí Jméno Počet bodů
1    Zdenka Pániková          4
2    Jaroslav Suchý2
3    Miroslav Daniel Novotný1

Moje škola má 29081 zaregistrovaných žáků, učitelů a rodičů.